Om föreningen

Här hittar du samlad information om föreningen. Klicka på plustecknen för att läsa mer.
Riksbyggen Norrköpingshus nr 32 (Brf 32) är en Bostadsrättsförening i Norrköping.
Här finns 129 lägenheter fördelat på 4 punkthus och 47 radhus.
Föreningen finns i bostadsområdet Smedby/Rambodal. Adressen är: Rambogatan 271-371.
Bostäderna byggdes 1988-1989 och vi är anslutna till Riksbyggen.

Föreningen arbetar ständigt med förbättringar och ökad trivsel bland våra medlemmar.
Föreningen är organiserad med en styrelse och en arbetsgrupp som aktivt arbetar för att utveckla
föreningen till en låg kostnad. Hör av dig om du är intresserad av att hjälpa till.

Sopsortering

Inom området finns ett antal sorteringsstationer för hushållsavfall och kompostavfall.

• Matavfall skall läggas i bruna papperspåsar som föreningen delar ut och kastas i en av föreningens två kompostmaskiner.

• Papper (tex tidningar) och kartong (tex ursköljda mjölkförpackningar) kastas i respektive container som står uppställda på vändplanen i mitten av föreningen.

• Metall, glas, plast, batterier, lågenergilampor och lysrör sorteras och läggs i respektive kärl i föreningens sorteringsrum.

• Brännbart, hushållssopor slängs i föreningens soprum.

• Grovsopor hänvisas till Returpunkten, dock finns möjlighet att slänga grovsopor i samband med föreningens städdagar, ej elektronikavfall eller miljöavfall.

Gemensam gårdsstädning
Två gånger per år har föreningen gemensamma städdagar. Det är vanligen tredje lördagen i april och tredje lördagen i oktober. I samband med dessa dagar rensas bland annat gemensamma förråd och cykelställ.
Tv, Telefoni och Internet

Föreningen har ett gemensamt avtal med Telenor och varje lägenhet och radhus är kollektivt uppkopplade med bredband och telefoni. Detta debiteras via månadsavgiften, samtalsavgifter debiteras separat. För felanmälan och kontakt se www.telenor.se eller ring 020-222 222.

 

Föreningen har ett grundutbud av kanaler från Com Hem. Vill man ha flera kanaler eller digitalt utbud få varje lägenhetsinnehavare teckna eget avtal med valfritt bolag.
För kontakt med Com Hem och felanmälan ring 90222.

Garage, parkering

Inom föreningen finns ett antal parkeringsplatser och garage. Uthyrning och eventuell kö till uthyrning sköts av Riksbyggen, 0771-860860. Nycklar till garage hämtas och lämnas på Riksbyggens kontor på Bråddgatan 15.

Förteckning över föreningens garage och p-platser finns här.

På innergårdarna är det endast tillåtet att stå kortare tid för i och urlastning. Parkeringsbolag bötfäller felparkerade bilar.

Försäkring
Föreningen har en gemensamt tecknad försäkring för bostadsrättstillägg till den vanliga hemförsäkringen. Den är tecknad via Folksam och försäkringsnumret är 269420.
För kontakt med Folksam dagtid ring 0771-880 880, kvällstid 020-45 00 00.

Vid misstanke eller då skada uppkommit pga fukt eller vatten skall styrelsen kontaktas.
För att försöka förtydliga handläggningen finns här två dokument att läsa.
Processbeskrivning vid en försäkringsskada. Exempel på handläggning av skada vid läckage.

Skadedjur

Anticimex ansvarar för bekämpning av skadedjur och sanering.
Telefonnummer 075-2451000. Uppge ”Folksam/Riksbyggen” vid skadeanmälan.

 

Fastighetsbeteckning

Fastighetsförteckning för föreningens respektive adresser är följande:

Rambogatan 271-287,  Buskflyet 2
Rambogatan 289-317,  Myskbocken 2
Rambogatan 319-347,  Ekbocken 1
Rambogatan 349-371,  Fältflyet 1

Mer information

Styrelsen
Exempel på planritningar för radhus
Exempel på planritningar för lägenheter