Radhus

Här nedan finns information om radhusen och exempel på lägenhetsritningar för radhusen.

Värmesystem

Fjärrvärme, vattenburen värme med radiatorer.

Luftbehandling

Fläktstyrda till- och frånluftsflöden med värmeåtervinning.

Lägenhetsförråd

I punkthusen är lägenhetsförråden placerade på vindsvåningen. I radhusen är förråden placerade i anslutning till respektive lägenhetsentréer.

Månadsavgifter

Månadsavgiften varierar mellan de olika lägenheterna beroende på bl.a. yta och typ av lägenhet.

Kvadratmeterkostnad för 2019 var 799 kr/kvm och år, inklusive värme med 93 kr.

Exempel på lägenhetsritningar och teckenförklaring

G = Garderob
ST = Städskåp
TM = Tvättmaskin
K/S = Kyl/Sval
F = Frys
L = Linneskåp
KPR = Kapprum
KLK = Klädkammare
VF = Vindfång
= Elspis
= Plats för tvättmaskin (I punkthus enligt tillval, i låghus standard).
Avvikelser från ritningarna förekommer då lägenhetsinnehavare själva t.ex. renoverat.