Om föreningen

Här hittar du samlad information om föreningen. Klicka på plustecknen för att läsa mer.

Riksbyggen Norrköpingshus nr 32 (Brf 32) är en Bostadsrättsförening i Norrköping.
Här finns 129 lägenheter fördelat på 4 punkthus och 47 radhus.
Föreningen finns i bostadsområdet Smedby/Rambodal. Adressen är: Rambogatan 271-371.
Bostäderna byggdes 1988-1989 och vi är anslutna till Riksbyggen.

Föreningen arbetar ständigt med förbättringar och ökad trivsel bland våra medlemmar.
Föreningen är organiserad med en styrelse och en arbetsgrupp som aktivt arbetar för att utveckla
föreningen till en låg kostnad. Hör av dig om du är intresserad av att hjälpa till.

Sopsortering

Inom området finns ett antal sorteringsstationer för hushållsavfall och kompostavfall.

• Matavfall är avfall från mat. Genom att du sorterar ut ditt matavfall bidrar du till en bättre miljö. Använd matavfallspåsen
och matavfallet sorterar du genom att lägga det i den särskilda plastpåsen för hantering av matavfall. Det är viktigt att du inte
använder vanliga plastpåsar till ditt matavfall. Påsarna är gjorda av återvunnen plast och är genomskinliga för att sopchaufförer
enkelt ska kunna se att det bara är matavfall i dem. Istället för handtag har påsarna fyra snibbar som är till för att försluta påsen.
För att stänga påsen, för ihop snibbarna två och två och knyt sedan en dubbelknut.
Kompostrummen är belägna på parkeringarna vid gårdarna 287 och 347. Här får endast komposterbara sopor slängas.

• Papper (tex tidningar) och kartong (tex ursköljda mjölkförpackningar) kastas i respektive container som står uppställda på vändplanen i mitten av föreningen.

• Metall, glas, plast, batterier, lågenergilampor och lysrör sorteras och läggs i respektive kärl i föreningens sorteringsrum.

• Brännbart, hushållssopor slängs i föreningens soprum.

• Grovsopor hänvisas till Returpunkten, dock finns möjlighet att slänga grovsopor i samband med föreningens städdagar, ej elektronikavfall eller miljöavfall.

Gemensam gårdsstädning

Två gånger per år har föreningen gemensamma städdagar. Det är vanligen tredje lördagen i april och tredje lördagen i oktober. I samband med dessa dagar rensas bland annat gemensamma förråd och cykelställ.

Tv, Telefoni och Internet

Föreningen har ett gemensamt avtal med Comhem och varje lägenhet och radhus är kollektivt uppkopplade med bredband och telefoni. Detta debiteras via månadsavgiften, samtalsavgifter debiteras separat. För felanmälan och kontakt se Comhem.se eller ring 90222.

 

Föreningen har ett grundutbud av kanaler från Com Hem. Vill man ha flera kanaler eller digitalt utbud få varje lägenhetsinnehavare teckna eget avtal med valfritt bolag.
För kontakt med Com Hem och felanmälan ring 90222.

Garage, parkering

Inom föreningen finns ett antal parkeringsplatser och garage. Uthyrning och eventuell kö till uthyrning sköts av Riksbyggen via deras digitala kösystem. Skaffa inlogg för Mina Sidor på www.riksbyggen.se där du kan anmäla dig för kö-plats. För kontakt ring 0771-860860. Nyckel till garage är samma som till ytterdörren. Ny behörighet till garage laddas på nyckeln hos Lås & Nycklar på Tullhusgatan 14.

Förteckning över föreningens garage och p-platser finns här.

På innergårdarna är det endast tillåtet att stå kortare tid för i och urlastning. Parkeringsbolag bötfäller felparkerade bilar.

Försäkring

Föreningen har en gemensamt tecknad försäkring för bostadsrättstillägg till den vanliga hemförsäkringen. Den är tecknad via Folksam och försäkringsnumret är 269420.
För kontakt med Folksam dagtid ring 0771-880 880, kvällstid 020-45 00 00.

Vid misstanke eller då skada uppkommit pga fukt eller vatten skall styrelsen kontaktas.
För att försöka förtydliga handläggningen finns här två dokument att läsa.
Processbeskrivning vid en försäkringsskada. Exempel på handläggning av skada vid läckage.

Skadedjur

Anticimex ansvarar för bekämpning av skadedjur och sanering.
Telefonnummer 075-2451000. Uppge “Folksam/Riksbyggen” vid skadeanmälan.

Nyckelhantering

Till varje punkthuslägenhet och radhuslägenhet ska det följa 3 stycken
nycklar. Kontrollera med Lås & Nycklar AB att inga extra kopior har
gjorts. Vid dagen för överlåtelse skall köpare och säljare gemensamt åka
till Lås & Nycklar för att nycklarna skall registreras om till den nya
boende. Eventuella andra behörigheter tas bort och nya laddas på
nyckeln. Om detta inte sker kommer nycklarna att raderas och bli
obrukbara efter tillträdedatumet.
Till punkthuslägenheterna ska det även medfölja tre nycklar till
postboxen samt två till bokningstavlan i tvättstugan.
För extra nycklar kontakta Lås & Nycklar AB, Tullhusgatan 14, Låsjour
011-133522.

 

Fastighetsbeteckning

Fastighetsförteckning för föreningens respektive adresser är följande:

Rambogatan 271-287,  Buskflyet 2
Rambogatan 289-317,  Myskbocken 2
Rambogatan 319-347,  Ekbocken 1
Rambogatan 349-371,  Fältflyet 1

Mer information

Styrelsen
Exempel på planritningar för radhus
Exempel på planritningar för lägenheter