Om föreningen

Här hittar du samlad information om föreningen. Klicka på plustecknen för att läsa mer.

Riksbyggen Norrköpingshus nr 32 (Brf 32) är en Bostadsrättsförening i Norrköping.
Här finns 129 lägenheter fördelat på 4 punkthus och 47 radhus.
Föreningen finns i bostadsområdet Smedby/Rambodal. Adressen är: Rambogatan 271-371.
Bostäderna byggdes 1988-1989 och vi är anslutna till Riksbyggen.

Föreningen arbetar ständigt med förbättringar och ökad trivsel bland våra medlemmar.
Föreningen är organiserad med en styrelse och en arbetsgrupp som aktivt arbetar för att utveckla
föreningen till en låg kostnad. Hör av dig om du är intresserad av att hjälpa till.

Sopsortering

Inom området finns ett antal sorteringsstationer för hushållsavfall och kompostavfall.

• På föreningens område finns ett antal sorteringsstationer för hushållsavfall och avfallet ska sorteras på följande sätt: Komposterbart matavfall är avfall från mat. Genom att du sorterar ut ditt matavfall bidrar du till en bättre miljö. Använd matavfallspåsen och matavfallet sorterar du genom att lägga det i den särskilda påsen för hantering av matavfall. Det är viktigt att du inte använder vanliga plastpåsar till ditt matavfall. Påsarna är gjorda av återvunnen plast. I stället för handtag har påsarna fyra snibbar som är till för att försluta påsen. För att stänga påsen, för ihop snibbarna två och två och knyt sedan en dubbelknut. Kompostrummen är belägna på parkeringarna vid gårdarna 287 och 347. Här får endast komposterbara sopor slängas.

• Papper (tex tidningar) och kartong (tex ursköljda mjölkförpackningar) kastas i respektive container som står uppställda på vändplanen i mitten av föreningen.

• Metall, glas, plast, batterier, lågenergilampor och lysrör sorteras och läggs i respektive kärl i föreningens sorteringsrum.

• Brännbart, hushållssopor slängs i föreningens soprum.

• Grovsopor hänvisas till Returpunkten, dock finns möjlighet att slänga grovsopor i samband med föreningens städdagar, ej elektronikavfall eller miljöavfall.

Gemensam gårdsstädning

Två gånger per år har föreningen gemensamma städdagar. Det är vanligen tredje lördagen i april och tredje lördagen i oktober. I samband med dessa dagar rensas bland annat gemensamma förråd och cykelställ.

Tv, Telefoni och Internet

I månadsavgiften ingår bredband och telefoni från Tele 2. Vid frågor eller problem kontakta kundtjänst på telefonnummer 90 222. Samtalskostnad debiteras separat. Ett grundutbud av kanaler levereras av Tele 2 och ingår också i månadsavgiften. Se tele2.se för aktuellt utbud. Vid eventuella frågor eller problem kontakta Tele 2, telefonnummer 90 222.

Garage, parkering

Uthyrning av garage och parkeringsplatser sköts av Riksbyggen via deras digitala kösystem. Skaffa inloggning på ”Mina Sidor” www.Riksbyggen.se för att ställa sig i kö eller för kontakt ring 0771-860860.

Nyckel till garage är samma som till ytterdörren.

När man har signerat ett garagekontrakt så måste man skyndsamt kontakta Lås & Nycklar på Tullhusgatan 14 så att behörigheten kan registreras på nycklarna. Efter kontakt med Lås och Nycklar går man till punkthus 347, där det finns en nyckelladdnings funktion på den vänstra väggen vid entrédörren. Där för man in en nyckel i taget och inväntar grönt fast sken. Så gör man med varje nyckel man vill ladda med garagebehörighet. Laddning sker på det antal nycklar som föreningen har i sitt register.

I garagen får det utöver ett fordon, endast finnas 4 däck och en mindre mängd brandfarlig vätska så som en bensindunk eller spolarvätska.

För att hitta sin parkeringsplats eller garageplats så hänvisar vi till hemsidan, fliken ”om föreningen”.

Eventuella fel på garagen ska anmälas till styrelsen via mejl eller brev.

 

Parkering på gårdar och övriga utrymmen: 

På gårdar inom Brf Norrköpingshus nr 32 är parkering av fordon med motor tillåten i max 10 minuter.  

Man har tillåtelse att lasta och lossa fordon, sedan ska fordonet köras bort från gårdarna.

Detta gäller alla typer av fordon med motor  

Varför:  

Gårdarna är barnens lekplats. Fordon ska inte vara i vägen för lek.  

Parkerade bilar, mopeder osv hindrar utryckningsfordon.  

Parkerade bilar, mopeder osv hindrar andra bilar att komma in och köra ut på gårdarna.  

Andra medlemmar vill inte ha ditt fordon utanför sitt boende/ entré. 

Mopeder får heller inte parkeras vid i punkthusens entréer.

Moped och MC parkering finns mellan garagelängorna vid punkthus 347.   

Cyklar ska stå i cykelställena.

Felparkerade bilar och andra motorfordon bötfälls!

Förteckning över föreningens garage och p-platser finns här.

Försäkring

Föreningen har en gemensamt tecknad försäkring för bostadsrättstillägg till den vanliga hemförsäkringen. Den är tecknad via Folksam och försäkringsnumret är 269420.
För kontakt med Folksam dagtid ring 0771-880 880, kvällstid 020-45 00 00.

Vid misstanke eller då skada uppkommit pga fukt eller vatten skall styrelsen kontaktas.
För att försöka förtydliga handläggningen finns här två dokument att läsa.
Processbeskrivning vid en försäkringsskada. Exempel på handläggning av skada vid läckage.

Skadedjur

Anticimex ansvarar för bekämpning av skadedjur och sanering.
Telefonnummer 075-2451000. Uppge “Folksam/Riksbyggen” vid skadeanmälan.

Nyckelhantering

Till varje punkthuslägenhet och radhuslägenhet ska det följa 3 stycken nycklar. Kontrollera med Lås & Nycklar AB att inga extra kopior har gjorts. Vid dagen för överlåtelse skall köpare och säljare gemensamt åka till Lås & Nycklar för att nycklarna skall registreras om till den nya boende. Eventuella andra behörigheter tas bort och nya laddas på nyckeln. Om detta inte sker kommer nycklarna att raderas och bli obrukbara efter tillträdedatumet.

Till alla lägenheter och radhus ska det även medfölja tre nycklar till postboxen

Till punkthuslägenheterna ska det följa två till bokningstavlan i tvättstugan.

För extra nycklar kontakta Lås & Nycklar AB, Tullhusgatan 14, Låsjour 011-133522.

 

Fastighetsbeteckning

Fastighetsförteckning för föreningens respektive adresser är följande:

Rambogatan 271-287,  Buskflyet 2
Rambogatan 289-317,  Myskbocken 2
Rambogatan 319-347,  Ekbocken 1
Rambogatan 349-371,  Fältflyet 1

Mer information

Styrelsen
Exempel på planritningar för radhus
Exempel på planritningar för lägenheter