Kontakt

Kontakta styrelsen för frågor, information eller felanmälan.

E-post: styrelsen@brf32.com
Adress: Rambogatan 287
Org.nummer: 716 402-6242


Du kan kontakta styrelsen på något av följande sätt:

    • via e-post
    • lägg en lapp i brevlådan utanför styrelserummet på bottenvåningen i punkthus Rambogatan 287.
    • om ditt mejl/ärende kräver åtgärd av annan än styrelsen så kommer ditt mejl att vidarebefordras till annan extern mejladress eller till styrelsemedlem. Om du inte godkänner att ditt mejl vidarebefordras så måste du genast meddela detta till styrelsen@brf32.com eller via brev till styrelsen.
      Styrelsen sammanträder en gång per månad förutom under semesterperioden 15 juni till 15 augusti. Därav kan det dröja innan svar erhålles.