Styrelsen

Här presenteras vilka som är med i styrelsen, samt hur du kommer i kontakt med dem.

För att komma i kontakt med styrelsen går det att skicka e-post till  styrelsen@brf32.com, det går även att lägga en lapp i styrelsens brevlåda i anslutning till styrelserummet på bottenvåningen i punkthus Rambogatan 287.

Det är inte tillåtet att kontakta styrelseledamöter på deras privata telefoner annat än i akuta frågor.
ALLA ärenden ska förmedlas via mail då eller brev då det är det enda sättet att säkerställa att ärendet tas omhand på ett korrekt sätt och tas upp på styrelsemöten.

Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad. Arbete i styrelsen sker på fritiden och det kan således inte förväntas att annat än akuta ärenden åtgärdas direkt. Ärenden som inkommer kan därför ha ca 1 månads handläggningstid.

Styrelsen består sedan årsstämman 2022-10-20 av följande:

Ordinarie ledamöter
NamnStyrelserollBostadsadress på Rambogatan
Veronica SchelinOrdförande309
Mikael RingdahlVice ordförande. Första kontaktperson endast vid akuta343
Helen HöglundSekreterare, Hemsida347
Kenneth Persson Ärenden337
Leif PetterssonArbetsgrupp371
Maria BergerRepresentant från Riksbyggen
Suppleanter

NamnStyrelserollBostadsadress på Rambogatan
Therese Gyllenhammar359
Lars Axelsson317
Christoffer Stråhle287
Barbro OlssonAdjungerad/Ekonomi

Revisorer

NamnAnsvarBostadsadress på Rambogatan
Magnus SandbergOrdinarie335
Göran LjungbergSuppleant331

Arbetsgruppen

NamnJobbar med underhåll inom:Bostadsadress på Rambogatan
Lars SchelinRadiatorer/element/ventilation309
Per JohanssonRadiatorer/element/ventilation287
Mikael RingdahlSnöröjning/gräsklippning343
Mikael RingdahlGarageportar/kompost343
Gunnar AllerthLås/nycklar/taggar339
Gunnar AllerthParkering/hiss/kompost339
Leif PetterssonLampor/radiatorer och diverse371
Kenneth PerssonMåleri337

Valberedningen

NamnAnsvarBostadsadress på Rambogatan
Mikael Sjödin                    Sammankallande323
Therese Sjödin                         323
Susanne Lindell-Salmikangas                             277

Övriga ansvar

NamnAnsvarBostadsadress på Rambogatan
Helén HöglundHemsidan347
Ulrika AnderssonSamlingslokal329
Veronica SchelinFörsäkringsärenden309
Gunnar AllerthGym/Bastu
339