Styrelsen

Här presenteras vilka som är med i styrelsen, samt hur du kommer i kontakt med dem.

För att komma i kontakt med styrelsen går det att skicka e-post till  styrelsen@brf32.com, det går även att lägga en lapp i styrelsens brevlåda i anslutning till styrelserummet på bottenvåningen i punkthus Rambogatan 287.

Det är inte tillåtet att kontakta ordförande annat än då det gäller rena styrelsefrågor.
ALLA ärenden förmedlas via mail då det är det enda sättet att säkerställa att ärendet tas omhand på ett korrekt sätt och tas upp på styrelsemöten.

Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad. Arbete i styrelsen sker på fritiden och det kan således inte förväntas att annat än akuta ärenden åtgärdas direkt. Ärenden som inkommer kan därför ha ca 1 månads handläggningstid.

Styrelsen består sedan årsstämman 2019-10-24 av följande:

Ordinarie ledamöter
NamnStyrelserollBostadsadress på Rambogatan
Veronica SchelinOrdförande309
Gunnar AllerthVice ordförande339
Liselotte Ahl, Avgått 31/1-20Sekreterare, Hemsida285
Mikael RingdahlFörsta kontaktperson vid akuta ärenden343
Leif Pettersson347
Maria BergerRepresentant från Riksbyggen
Suppleanter

NamnStyrelserollBostadsadress på Rambogatan
Kenneth Persson337
Lars Axelsson317
Helén HöglundErsätter Liselotte Ahl347
Catharina ZahrSuppleant från Riksbyggen
Barbro OlssonAdjungerad

Revisorer

NamnAnsvarBostadsadress på Rambogatan
Magnus SandbergOrdinarie335
Viktoria DüringSuppleant347

Arbetsgruppen

NamnJobbar med underhåll inom:Bostadsadress på Rambogatan
Lars SchelinRadiatorer/element/ventilation309
Per JohanssonRadiatorer/element/ventilation287
Mikael RingdahlSnöröjning/gräsklippning343
Mikael RingdahlGarageportar/kompost343
Gunnar AllerthLås/nycklar/taggar339
Gunnar AllerthParkering/hiss/kompost339
Robert Gustavsson397
Magnus Sandberg335
Leif PetterssonLampor347
Kennet PetterssonMåleri307
Urban Almroth347
Kalle Gustavsson317

Valberedningen

NamnAnsvarBostadsadress på Rambogatan
Mikael Sjödin                    Sammankallande323
Therese Sjödin                         323
Susanne Lindell-Salmikangas                             277

Övriga ansvar

NamnAnsvarBostadsadress på Rambogatan
Helén HöglundHemsidan347
Ulrika AnderssonSamlingslokal329
Hans SamuelssonAvlopp347
Veronica SchelinFörsäkringsärenden309
Gym/Bastu