Inför städdagen lördagen den 20/10:

För att skapa bättre utrymme skall följande göras inför och under städdagen.

  • Barnvagsrum: Barnvagnar skall vara tydligt uppmärkta med lägenhetsnummer. Cyklar, pulkor och liknande ska bort.
  • Cykelrum/cykelställ (ute): Cyklar ska vara tydligt märkta med lägenhetsnummer.
  • Snickarboden: Det som ska sparas ska vara tydligt uppmärkt.

Det som är omärkt eller står fel kommer att kastas på städdagen.