Styrelsen håller på att genomföra en upphandling av nya ventilationsapparater för radhusen, Minimaster.
Information har delats ut till samtliga radhus och alla ombeds komma på det informationsmöte som anordnas den 8 maj kl 19:00 i samlingslokalen.