Styrelsen vill påminna alla boende i punkthusen om att det inte är tillåtet att installera motorkåpor till köksfläkt. Endast kolfilterfläkt är tillåtet. Det är varje bostadsrättsinnehavares ansvar att se till att fläkten är av rätt typ och korrekt installerat. Kontroller utförs.

Motorkåpor rubbar hela ventilationen i huset och medför besvär för alla i huset.