Här kommer lite information från hyresbostäder angående det hus som ska byggas på andra sidan Rambogatan.

Entreprenören NCC har delat ut information till de boende i närheten av vår tomt om att mark- och schaktarbeten kommer att påbörjas under sommaren. Under vecka 32-ca vecka 35 kommer pålningsarbeten att utföras vilket kommer att medföra en ökad ljud- och bullernivå. Därefter kommer kranmontage och grundläggningsarbeten att startas upp.

Vi från Hyresbostäder vill informera om att det är till NCC ni vänder er om uppkommer frågor om det kommande pålningsarbetet. NCC når ni via 011-210600. Detta så att frågor mm hamnar på rätt ställe. Övriga frågor kan ni gärna förmedla via mig så ser jag till att de hamnar på rätt ställe i vår organisation.

I skrivande stund har ca 250 intressenter anmält sig via vår hemsida och andra forum och det är vi mycket glada för. Det visar på ett stort intresse för hyresrätter i Rambodal. Under hösten kommer vi att intensifiera vår marknadsföring och lansering och påbörjad uthyrning är planerad till ca 1 år före inflyttning, dvs februari 2017 (inflyttning är februari 2018).

Hälsningar
Thomas Gustafsson
Uthyrningschef Nyproduktion
Hyresbostäder
011-21 16 83