Under vintern har styrelsen fått en del frågor angående värmen i husen. Här kommer lite allmän information.

Värmen i våra fastigheter styrs helt per automatik av utomhustemperaturen – ju kallare det är ute desto mer värme i elementen. Så när temperaturen utomhus sjunker går värmen igång i våra hus. Det kan dock ta något dygn innan den som bor i huset känner av det – eftersom det tar tid innan värmen hunnit sprida sig ordentligt i hela huset. Likaså sjunker värmen i elementen när temperaturen stiger utomhus.

Det ska vara ca 21 grader i den s k komfortzonen (mitt i rummet 1,20 meter över golvet), och att det finns ett “spelrum” på 4 grader vid golv/ytterväggar och tak. Det vill säga, det kan vara 17 grader på golvet, men det måste vara 21 grader i komfortzonen.

Ett av de vanligaste problemen vid låg temperatur är att stora möbler har felplacerats framför elementen. Där hindrar de luftcirkulationen och värmetransporterna i bostaden. Ge värmen fritt spelrum så den lätt kan cirkulera i bostaden.

Det är även viktigt att se till att fönster och dörrar är tätade på ett bra sätt. Det är den boendes ansvar att underhålla tätlister och liknande. Ta kontakt med lämplig firma om du/ni behöver hjälp att se över detta.

Bifogar även en länk till ”Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperaturer inomhus” för den som vill läsa lite mer.

Hälsningar Styrelsen