Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 27/10 kl 19.00 i samlingslokalen.

Kallelse, årsredovisning och anmälningsblankett kommer i brevlådan.