Föreningens årliga stämma kommer att hållas den 19/10 2023 kl 18.00 i vår gemensamma samlingslokal på Rambogatan 347.

Inbjudan och årsredovisning kommer i brevlådan