12-11-25
För er som väljer att renovera badrum vill vi informera om att föreningen står för kostnaden att byta brunnen. Detta under förutsättning att kontakt tas med styrelsen innan och att arbetet utförs av den entreprenör styrelsen beslutat att anlita.