Styrelsen vill meddela att arbetet med att byta ut alla minimasteraggregat i radhusen har påbörjats. 
När det blir aktuellt för varje lägenhet aviseras det med en lapp från Hami Plåt & vent med ytterligare instruktioner.

Cirka-tider för installation är: 
Vecka 6 påbörjas arbetet på gården 289-315 
Vecka 7 påbörjas arbetet på gården 271-285 
Vecka 8 påbörjas arbetet på gården 319-345 
Vecka 9 påbörjas arbetet på gården 349-369