Det har inkommit önskemål till styrelsen om att få byta ytterdörr i radhus. Det bekostas av bostadsrättsinnehavaren själv och nu finns tre godkända förslag framtagna. Kontakta styrelsen för mer information.