Föreningens städdag kommer att hållas lördag den 26 april. Vi samlas som vanligt vid redskapsbodarna kl 10.00.

Inför dagen skall följande göras: Cyklar, pulkor, vagnar och liknande i förråd och cykelställ skall märkas med lägenhetsnummer eller städas undan. 

Fika och korv kommer att serveras till boende i föreningen under dagen.