Föreningens årsstämma kommer att hållas den torsdagen den 23:e oktober, kl 19.00 i samlingslokalen.
Kallelse och årsberättelse kommer i brevlådan.