Den 24/6 är sista söndagen då försäljning av taggar sker. I juli gör vi ett uppehåll. Den 26/8 återupptas försäljningen igen, kl 18.00-18.30 i styrelserummet.