Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla nere våra kostnader, speciellt i dessa tider.

Styrelsen vill påminna om följande:

Vi är inte hyresgäster hos Riksbyggen, vi alla tillsammans äger våra fastigheter och alla kostnader vi drar på oss får vi alla solidariskt betala.

Styrelsen påminner om att alla felanmälningar gällande föreningens ansvarsområde ska ske till föreningens mejladress: styrelsen@brf32.com

Inga felanmälningar ska göras till Riksbyggen.

Det gäller exempelvis: kalla och svala element, trasiga maskiner i tvättstugan, krånglande lås och så vidare.

Felanmälan gällande stillastående hissar kan göras direkt till:

ALT Hissar & Rulltrappor telefon 010-205 00 50, enligt info som finns på hissen.

Om man som medlem fel anmäler till Riksbyggen och föreningen får faktura på detta så kommer fakturan gå vidare till den som fel anmäler.

Föreningen får onödiga kostnader med att Riksbyggen exempelvis kommer ut och konstaterar att elementen är ljumna och det är normalt, då får vi alla betala för det.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Brf Norrköpingshus nr 32