Styrelsen vill tillönska alla medlemmar en God Jul & Gott Nytt År !