Till alla medlemmar i föreningen som har balkong

För alla medlemmars säkerhet så är det förbjudet att använda kolgrill på balkongerna. Att grilla på en balkong, inglasad balkong eller direkt under en annan balkong innebär en hel del risker och faror som exempelvis att man kan orsaka en brand, drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaser inte ventileras bort. Om du vill grilla på balkongen bör du använda en elektrisk grill eller gasolgrill.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Norrköpingshus nr.32