Hej

Boka redan nu in höstens städdag den 21 oktober.
Vi samlas som vanligt vid redskapsbodarna utanför hus 287 kl 10,00. Alla cyklar och barnvagnar eller annat som förvaras på gårdar eller i allmänna utrymmen  ska märkas med ”okt 17” och ”lägenhetsnummer”, allt som inte är märkt kastas.

Föreningens årsmöte kommer att hållas den 26 oktober, kl 19,00 i samlingslokalen. Inbjudan och ytterligare information har delats ut.

På grund av upprepade klagomål till styrelsen så vill styrelsen påminna alla om följande:

  • Det råder p-förbud på gårdar och gräsmattor. Endast tillåtet att parkera 15 minuter i samband med i och urlastning.
  • Inte förvara cyklar som inte används på gård och i cykelställ, platsbrist.
  • Den som använder tvättstugan är också ansvarig för att städa den efter sig.
  • Det är inte tillåtet att förvara saker i trapphusen. Styrelse kan omhänderta föremålen och man får hämta vid annat tillfälle.
  • Det är inte tillåtet att ställa upp dörrarna till trapphusen med klossar eller liknande.

Övrigt

Föreningen har inget serviceavtal med Riksbyggen. Det är inte tillåtet att ringa dit och anmäla sådant som faller under föreningens ansvar. Vill man anlita dom som privatperson för tex service får man betala det själv. Föreningen tar emot felanmälan via mail eller brev.

All kontakt med styrelsen sker via mejl (styrelsen@brf32.com) eller brev som lämnas i styrelsebrevlådan i hus 287. Styrelsen sammanträder en gång per månad och således kan inga svar förväntas inom några dagar eller vecka.
Gå in på vår hemsida för mer information om föreningen och läs även äldre nyheter.

Den vattenflödesmätning med åtgärder som gjorts är klar. Vi får avvakta de kommande åtgärderna, byte av undercentral, innan vi kan få förväntat resultat. Återkoppla gärna till styrelsen om ojämnt varmvattenflöde återkommer. Handdukstorkarna i punkthusen ska helst inte stängas av då detta ställer till det med vattenflödet.

Avlopp rensar man själv så långt man når, samma sak gäller med ventilation. Då ingår det att rensa vattenlås i handfat och golvbrunnar. Vid stopp längre ner i avloppet kontaktar man styrelsen.

Vid fukt/vattenskador i badrum prövas alltid ansvarsfrågan gällande om föreningens självrisk ska betalas av förening eller den boende. Föreningen har en självrisk på ca 30 000 kronor per skada. Beror skadan på bristande tätskikt prövar föreningen ansvarsfrågan. Bostadsrättshavare har skyldighet att underhålla inredning och utrustning i bad- och duschrum, innefattande underliggande skikt som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt på rummens väggar, golv och tak samt undertak.

Taggar och nycklar till gym och solariet säljs på fasta tider, sista onsdagen varje månad kl 19.30-20.00. Det är inte ok att ringa på hos styrelsemedlemmar om detta övrig tid. Mer info om tex betalning finns på hemsidan. (www.brf32.com)

Förändrad uthämtningstid av nyckel till samlingslokalen. Från och med nu gäller kl 10:00.

Hälsningar Styrelsen BRF32

Höstbrev