Styrelsen har beslutat att alla husnummren på radhusen kommer att bytas ut så att det blir enhetligt nu när det är nymålat och fint.