Här kommer lite information från styrelsen.

 • Solariet har fått nya rör. Sola med försiktighet!
 • I slutet av augusti planerar styrelsen för att ha ett litet firande med anledning av att det är 30 år sedan föreningen bildades. Vi söker nu personer som är intresserade av att hjälpa till att planera och anordna detta. Tanken är att bilda en liten arbetsgrupp för firandet. Vi tar även tacksamt emot förslag på aktiviteter till dagen, främst riktade mot barn. I dagsläget är tanken att vi har ett firande här i området med aktiviteter under hela dagen och kvällen riktade till både unga och gamla. Mer information kommer när vi fått en arbetsgrupp.
 • På grund av mycket oaktsamt handlande i bastun har en omfattande fuktskada uppkommit. Detta innebär att bastun kommer att vara avstängd för fuktsanering fram till 31/8. Information kommer när bastun kan öppnas igen.
 • Städdagen denna vår hålls lördagen den 28/4.
  Vi samlas kl 10.00 vid redskapsbodarna utanför hus 287. 
  Alla som hjälps åt bjuds på fika och mat under dagen.

Inför städdagen skall följande göras:

 • Cyklar i förråd och i cykelställ skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”april 2018”. Detta då vi vet att många flyttat och lämnat cyklar kvar.
 • Barnvagnar i barnvagnsförråd skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”april 2018”.
 • Även annat som pulkor och liknande skall märkas eller städas undan.
 • Saker som står i snickarbodarna skall även dessa vara märkta med ”lägenhetsnummer” och ”april 2018”.
 • Omärkta/felmärkta saker kommer att omhändertas/kastas på städdagen.

 

Hälsningar Styrelsen