Nu har vi placerat containrarna för insamling av papper och kartong på vändplanen i mitten av föreningen.
Hoppas det blir ännu lättare för alla att sortera sitt avfall!

Vartefter kan dom komma att förses med lås.