På grund av ett kabelfel så fungerar inte föreningens interna tv-kanal längre.

Styrelsen har fattat beslut om att inte åtgärda felet utan istället använda de informationskanaler som redan finns, hemsidan, mail och anslagstavlorna.