Angående kö till p-plats och garage

Riksbyggen har sedan förra året ett nytt system för att stå i kö till och anmäla sig till lediga p-platser och garage.

Den som vill stå i kö måste själv gå in på deras hemsida och registrera sig för att sedan kunna anmäla intresse på de platser/garage som blir lediga. Den med längst kötid som anmält sig på platsen erbjuds den. Det är endast tillåtet att hyra en p-plats eller ett garage.

Denna hantering ansvarar Riksbyggen för och föreningen kan inte påverka detta. Om man inte kan registrera sig själv är man välkommen in till Riksbyggens kontor på Bråddgatan 15 så hjälper dom till. Eller ring deras kundtjänst 0771-860 860.

Läs gärna mer på Riksbyggens hemsida:

https://riksbyggen.se/kampanjer/Aktivko

https://www.riksbyggen.se/kampanjer/Aktivko/koportalen-sa-staller-du-dig-i-ko?_ga=2.109332038.276356490.1518257579-2101883827.1446645051

Angående byte av undercentral och hissar

Det arbete som påbörjats för att byta ut den central som styr värmen och tappvarmvattnet i föreningen är försenat. Det har kommit nya bestämmelser och nya produkter på marknaden vilket gör att styrelsen måste börja om hela processen med att ta in offerter och välja leverantör. Förhoppningen är att arbetet kommer att påbörjas under våren/sommaren 2018.

Renoveringen av hissarna i punkthusen kommer att påbörjas under våren. Det är i huvudsak det mekaniska som kommer att bytas ut. Det kan att innebära en del störning för de boende i husen men styrelsen hoppas på ert överseende.

Styrelsen