Nu är det monterat lås på containrarna för papper och kartong.

Det är vanliga lägenhetsnyckeln som passar.

För allas trivsel gäller följande ordningsregler:
Containern är endast avsedd för föreningens medlemmar.
Följ noga anvisningarna på containern om vad du får kasta och inte.
Se till att allt skräp hamnar i containern. Är containern full så lämna inga sopor utanför. Kom tillbaka vid ett senare tillfälle, containern töms om den blir full.
Stäng och lås containern efter dig så att inga obehöriga kommer och slänger sitt skräp hos oss.

Tänk på att om du inte följer ordningsreglerna så leder det till ökade kostnader för föreningen!