12-05-25
Välkomna på medlemsmöte, söndagen den 17/6 kl. 19.00 i styrelserummet
.
Det är dags att påbörja ombyggnaden av entréerna till punkthusen. 
Kom och prata med styrelsen och var med och påverka!