Villkor vid hyra av samlingslokalen

Uthyrningsregler gällande samlingslokalen

 • Lokalen uthyres mellan 10:oo och 22:oo.
 • Städning sker före 22.00. Lokalen besiktigas efter uthyrning av uthyrningsansvarig. Vid undermålig städning debiteras hyrestagaren för städning (500kr).
 • Nyckeln lämnas tillbaka senast 22.00. Om nyckeln inte återlämnas på utsatt tid så debiteras i efterhand ytterligare hyresavgift.
 • Hyresgäst som bryter mot ordningsregler och städregler kan komma att stängas av för framtida bokning
 • Vid problem eller frågor angående lokalen kontakta uthyrningsansvarig
  Therese Gylllenhammar, 0723-70 87 59
  Om någonting går sönder skall detta anmälas till uthyrningsansvarig.

Trivselregler i samlingslokalen

 • Det är ett krav att hyresgästen anpassar ljudnivån i lokalen så att inga grannar störs (tänk på att det bor folk i huset). Dessutom ansvarar hyresgästen för att inga grannar ofredas eller på annat sätt störs. Håll entrédörren och fönster i möjligaste mån stängda.
 • Enligt brandmyndigheten är lokalen godkänd för 50 personer. Hyresgästen ansvarar så maximalt 50 personer vistas i lokalen samtidigt, och att nödutgångarna ej blockerats och att brandskyddet efterlevs. Brandsläckare finns placerad vid toaletterna samt i entrén. Brandfilt finns till vänster om ingången till toaletterna.
 • Det råder rökförbud i lokalen. Rökning utomhus får endast ske så att grannar inte störs. Vid rökning utanför lokalen ska fimpar tas om hand av hyrestagaren.
 • Hyresgästen ansvarar för att ordningen i och omkring lokalen följs.
 • Parkering är förbjuden utanför lokalen, tillåten endast vid i- och urlastning
 • Inga djur får vistas i lokalen
 • Kontrollera att eventuellt öppnade fönster och balkongdörren är stängda, lampor är släckta och dörrar är låsta när lokalen lämnas. Kontrollera att alla elektriska apparater är avstängda.

Instruktioner i samlingslokalen

Ventilationen i lokalen startas med vredet som finns placerat på väggen vid toaletterna

 • Dimern på spottarna: Ett tryck för på/av. Håll inne knappen en stund för att dimra.
 • Observera att timern måste startas vid kaffebryggning. Kaffebryggaren kan brygga 15 koppar kaffe.
 • TV:n har samma kanaler som i lägenheterna. HDMI-kabel finns att låna hos uthyrningsansvarig. Kabeln ska lämnas tillbaka när nyckeln återlämnas.

Städinstruktioner

 • Städutrustning finns i städskåpet vid toaletterna
 • Porslin och bestick och annat ska diskas ordentligt. Bruksanvisning till diskmaskinen, se separat instruktion i denna pärm.
 • Samtliga golv ska dammsugas OCH torkas av med fuktig mopp
 • Bord/stolar ska torkas av. Bord/stolars placering vid lämnandet av lokalen, se skiss:
 • Toaletter och handfat ska rengöras och papperskorgar tömmas. Vid behov ska speglar putsas.
 • Kyl/frys ska tömmas och vid behov rengöras
 • Micron ska torkas av inuti
 • Köket ska städas
 • Sopor lämnas i soprum som finns utanför punkthus Rambogatan 287. Sortera komposterbart och plast/kartong/papper och lägg i rätt kärl.
 • Kontrollera att inga fimpar och skräp är slängda utanför ytterdörren

Kontrollera att eventuellt öppnade fönster och balkongdörren är stängda, lampor är släckta och dörrar är låsta när lokalen lämnas. Kontrollera att alla elektriska apparater är avstängda

Skiss för placering av bord

Bordskiss