En påminnelse!!! Det är endast tillåtet att parkera fordon på gårdarna för en kortare i och urlastning.