Parkering är inte tillåten på gårdarna för annat än i och urlastning. Om ingen aktivitet sker kring fordonet har Europark rätt att bötfälla bilen eller mopeden/MC.