Nu finns föreningens årsredovisning och protokoll från årsstämman att läsa här på hemsidan.
Se under rubriken “Ladda ner” på förstasidan.