Nu är sommaren här och hoppas att alla kommer att få en tids skön sommarvila.
Den 12/6 har styrelsen sitt sista möte för våren och tar lite ledigt fram till 21/8 då nästa möte hålls. Under sommaren åtgärdas endast akuta ärenden. Kontakt med styrelsen sker främst via mail styrelsen@brf32.com
Husdjur:
Det är alla ägare som har ansvar för sina djur. När djuren gör sina behov i hissar, sandlådor och så vidare så är ägaren som ska åtgärda med att göra rent. Inga andra medlemmar ska behöva ha obehag av andras husdjur.
· Blommor
Styrelsen ber er alla att hjälpas åt med skötsel av allas våra blomlådor utanför punkthusen. Blommorna behöver vattnas och det behöver rensas i lådorna. Det är inte tillåtet att ha egna planteringar/odlingar i våra gemensamma blomlådor.
· Soprum
Ordningen i våra soprum är fortfarande inte ok, samma gäller sorteringen. Vi får inte bättre ordning än den vi själva ställer till med. Alla önskar nog att få kasta sina sopor i rum som inte är fullt nedgrisade. Kameraövervakningen igång i samtliga sop- och sorteringsrum.
· Häckar och häckklippning
Sker av arbetsgruppen när tid finnes. Upplever man att buskar och så vidare behöver ansas så får vi alla hjälpas åt med det. Det kommer att finnas slangar i soprummen och kompostrummen så att ni som vill kan hjälpa till med att vattna häckar i föreningen under sommaren. Dessa vattenslangar får ENDAST användandes för att vattna växtlighet och inget annat.
· Föreningens ytor
Föreningen har ingen anställd person för gårdsskötsel och städning av övriga ute-ytor. Lekplatserna ska städas varje dag efter användning. Sand ska sopas upp och leksaker ska inte ligga/finnas kvar på kvällen.
· Parkering på gårdar och övriga utrymmen:
På gårdar inom Brf Norrköpingshus nr 32 är parkering av fordon med motor tillåten i max 10 minuter. Man har tillåtelse att lasta och lossa fordon, sedan ska fordonet köras bort från gårdarna. Detta gäller alla typer av fordon med motor.
Cyklar ska stå i cykelställena.
· Förvaring i trapphus
Återigen påminner styrelsen om att det inte är tillåtet att förvara någonting i trapphusen. Det är inte ok att ställa ut soppåsar för bara en stund som många tycker, inga cyklar, barnvagnar, skor och så vidare.
Det är heller inte tillåtet att ha el-mopeder, barn-elbilar och ladda dessa i trapphusen eller i övriga utrymmen.· Grillning
Nu när det förhoppningsvis blir härligt väder vill många gärna grilla. På balkongerna i föreningen är det tillåtet att grilla med el-grill eller gasol-grill. Tänk dock på att visa hänsyn till dina grannar då det kan ryka och dofta en hel del när man grillar. Att grilla med kol eller briketter är således inte tillåtet på balkonger.

· Rökning på balkong/uteplats
Boende i vår förening har problem med överkänsiighet mot dofter. Styrelsens får många mejl om en önskan att medlemmar ska visa hänsyn gällande rökning på sina balkonger/utelplatser samt andra dofter, som starka parfymer, som blir kvar i hiss och trapphus.
· Hemsidan Ta gärna för vana att besöka vår hemsida brf32.com, så missar ni ingen viktig och bra information.
· Mejladress
Glöm inte att anmäla mejladress för att få del av de utskick som görs. Man måste aktivt meddela att man vill och godkänner att man vill ha sin adress tillgad i sändlistan.
Önskar er alla en lång och skön sommar
Med vänlig hälsning Styrelsen för Brf Norrköpingshus nr 32