Sommarbrev till medlemmar i Riksbyggen Brf Norrköpingshus 32

 • Den 12/6 har styrelsen sitt sista möte för våren och tar lite ledigt fram till 28/8 då nästa möte hålls. Under sommaren åtgärdas endas akuta ärenden. Kontakt med styrelsen sker främst via mail styrelsen@brf32.com
 • Styrelsen uppmanar alla att hjälpas åt med våra blomlådor utanför punkthusen.
  Blommorna behöver vattnas och det behöver rensas i lådorna.
 • Häckklippning sker av arbetsgruppen när tid finnes. Upplever man att buskar och så vidare behöver ansas så får vi alla hjälpas åt med det.
 • Föreningen har ingen anställd person för gårdsskötsel och städning av övriga uteytor.
  Vissa av våra lekplatser på gårdarna städas inte överhuvudtaget inte av de som nyttjar dem, leksaker ligger spridda över hela uteytorna. Lekplatserna ska städas varje dag efter användning. Sand ska sopas upp och leksaker ska inte ligga/finnas kvar på kvällen. Fortsättningsvis kommer leksaker att samlas ihop och slängas, dessa kommer inte att återfås. Var och en får ta sitt ansvar, man kan inte förvänta sig att någon annan gör/ordnar det man själv orsakar.
 • Återigen påminner styrelsen om att det inte är tillåtet att förvara någonting i trapphusen. Det är inte ok att ställa ut soppåsar för bara en stund som många tycker, inga cyklar, barnvagnar, skor och så vidare. Det är inte tillåtet att ha barn-elbilar och ladda dessa i trapphusen. Detta vet alla och alla har fått denna information ett antal gånger så det borde inte finnas så mycket i trapphusen som trots allt finns.
 • Viktiga datum för hösten är:
  20/10 är det dags för städdagoch den 25/10 håller föreningen årsstämma.
  Styrelsens mötesdagar är 18/9, 16/10, 20/11 och 11/12.
 • Nu är det ju härligt väder och många vill grilla. På balkongerna i föreningen är det tillåtet att grilla med elgrill eller gasolgrill. Tänk dock på att visa hänsyn till dina grannar då det kan ryka och dofta en hel del när man grillar. Att grilla med kol eller briketter är således inte tillåtet på balkonger.
 • Vi vill påminna om föreningens 30-årsfirande. Styrelsen vill gärna att ni medlemmar i vår gemensamma förening skall vara med och planera för vårt firande och eftersöker er som vill hjälpa till och påverka. Hör av er via mail till styrelsen@brf32.com

 

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar!