Vårens städdag kommer att hållas lördagen den 18/4
Vi samlas som vanligt utanför 287 kl 10.00 för att tillsammans göra fint bland våra gemensamma utrymmen både inne och ute.
Fika och korv/hamburgare bjuds till de som hjälper till.
Glöm inte att märka alla tillhörigheter som står på gemensamma utrymmen så som cykelförråd, cykelställ och barnvagnsförråd. Allt skall märkas med “vår 2015” och “lägenhetsnummer”. Omärkta saker kommer att kastas eller omhändertas i samband med städningen.
Välkomna!