Vårens städdag kommer att gå av stapeln den 20 april. Samling kl 10:00 vid redskapsboden vid 287.