Städdag lördag 22 Oktober

Det är dags för föreningens gemensamma Höststädning.

Den 22:e Oktober samlas vi kl 10.00 vid redskapsbodarna utanför hus 287.

Utrymmen, både ute och inne, skall fixas till.

Under dagen serveras fika och något att äta till boende i föreningen som hjälper till!

Inför städdagen skall följande göras:

· Cyklar i förråd och i cykelställ skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”Oktober 2022”. Detta då vi vet att många flyttat och lämnat cyklar kvar.

· Barnvagnar i barnvagnsförråd skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”Oktober 2022”.

· Även annat som pulkor och liknande skall märkas eller städas undan.

· Saker som står i snickarbodarna skall även dessa vara märkta med ”lägenhetsnummer” och ”Oktober 2022”.

· Omärkta/felmärkta saker kommer att omhändertas/kastas på städdagen.

Välkomna önskar Styrelsen, BRF32.com