Höstens städdag kommer att genomföras lördagen den 25:e oktober. Vi samlas kl 10.00 utanför redskapsboden vid hus 287.

Inför dagen skall följande göras:
Cyklar, pulkor, vagnar och liknande i förråd och cykelställ skall märkas med “lägenhetsnummer” och “oktober 2014” eller städas undan. Rensning och kastning kommer att ske av omärkta eller felmärkta saker! 

Fika och korv/hamburgare kommer att serveras till boende i föreningen som deltar och hjälper till under dagen.

Hoppas vi är många som hjälps åt!