Städdag lördag 26 oktober

Det är dags för föreningens gemensamma höststädning.
Vi samlas kl 10.00 vid redskapsbodarna utanför hus 287.
Utrymmen, både ute och inne, skall fixas till.
Under dagen serveras fika och korv
till boende i föreningen som hjälper till.

Inför städdagen skall följande göras:

  • Cyklar i förråd och i cykelställ skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”oktober 2019”. Detta då vi vet att många flyttat och lämnat cyklar kvar.
  • Barnvagnar i barnvagnsförråd skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”oktober 2019”.
  • Även annat som pulkor, trampbilar och liknande skall märkas eller städas undan.
  • Saker som står i snickarbodarna skall även dessa vara märkta med lägenhetsnummer och ”oktober 2019”.
  • Omärkta/Felmärkta saker kommer att omhändertas/kastas på städdagen! 
  • På vindarna skall inget förvaras i gångarna. Allt som står där kastas direkt på städdagen.

Välkomna önskar Styrelsen BRF32