Den 20:e April 2024 samlas vi kl 10.00 vid redskapsbodarna utanför hus 287.

Utrymmen, både ute och inne, skall fixas till.Under dagen serveras fika och något att äta
till boende i föreningen som hjälper till!

Inför städdagen skall följande göras:

  • Cyklar i förråd och i cykelställ skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”April 2024”. Detta då vi vet att många flyttat och lämnat cyklar kvar.
  • Barnvagnar i barnvagnsförråd skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”April 2024”.
  • Även annat som pulkor och liknande skall märkas eller städas undan.
  • Saker som står i snickarbodarna skall även dessa vara märkta med ”lägenhetsnummer” och ”April 2024”.
  • Omärkta/felmärkta saker kommer att omhändertas/kastas på städdagen.
  • På vindarna skall inget förvaras i gångarna. Allt som står där kastas direkt på städdagen.

Välkomna önskar Styrelsen, BRF32.com