Styrelsen sammanträder vid 11 ordinarie styrelsemöten under året. Därtill kommer extra möten vid särskilda ärenden och årsmötet.

Ärenden som kommer till styrelsen behandlas således på kommande möte och det kan därför dröja ett antal veckor innan ett beslut tas och återkoppling sker. Brådskande ärenden åtgärdas givetvis tidigare.

Datum för ordinarie sammanträden är följande: 9/1, 6/2, 13/3, 17/4, 8/5, 12/6, 28/8, 18/9, 16/10, 20/11, 11/12.

Övriga datum att planera in: 28/4 städdag, 25/10 årsmöte, 27/10 städdag.

Styrelsen