Tack till alla som var med på fixade fint på gårdar och i gemensamma utrymmen på städdagen.
Tack för visat intresse på årsmötet.