Tack till alla som deltog på föreningens årsmöte och till alla som deltog och jobbade på bra på höstens städdag.