Efter 16 trogna år som föreningens sekreterare har Carina Öhr-Gustavsson nu valt att avgå.

Carina har gjort ett mycket bra arbete för föreningen och tackades av på årsstämman.

Styrelsen Brf32