I föreningens punkthus har obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförts under november och december månad 2015. Styrelsen för Norrköpinghus nr 32 har nu erhållit protokoll från besiktningen där det rapporteras om brister i flertalet lägenhet som faller under lägenhetsinnehavarens underhållsansvar. Berörda lägenheter kontaktas vi brev. Bristerna ska återställas av lägenhetsinnehavare och vara klart senast 160301. En efterbesiktning på detta kommer att genomföras och har begärda åtgärder inte utförts kommer styrelsen begära återställning av föreningen utsedd behörig firma och lägenhetsinnehavare kommer att faktureras för detta.
Dessa brister ska åtgärdas/utföras även om lägenheten köpts i nuvarande skick. Föreningen har skyldighet att hålla ventilation med godkända värden och dessa fel i lägenheterna stör ventilationsflödena.

Bristerna innefattar bl.a. följande exempel. Det är inte tillåtet att sätta in spisfläkt och koppla den till ordinarie ventilation. Ventilationsdon skall finnas på plats, det är inte tillåtet att bygga för ventilation- rens- och besiktningsluckor. Inget som innefattar ventilationens grundkonstruktion får byggas om eller ändras utan godkännande av styrelsen.

Allt detta är för att ventilationen skall fungera korrekt.

Styrelsen för Norrköpingshus nr 32 kan rekommendera er att kontakta Hami Plåt och Vent om det är så att ni inte anser att ni kan återställa er brist själva.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Norrköpingshus nr 32