IL Recycling som sköter hämtning av brännbara sopor (hushållsopor) i föreningen, och i hela kommunen, kommer under närmsta tiden att utföra kontroller av de sopor som slängs. Vite kommer att krävas om föreningen inte följer reglerna. 

SORTERA RÄTT! 
så vi kan hjälpas åt att hålla kostnaderna nera och behålla avgifterna. Föreningens kostnader är allas kostnader. 

Alla boende i föreningen ska sortera följande:

  • Matavfall till kompostering i föreningens kompostmaskiner.
  • Papper och kartong (t.ex. ursköljda mjölkförpackningar)
  • Metall, glas, plast hård och mjuk, lampor, lysrör, lågenergilampor.
  • Grovsopor och elektronikavfall skall köras till returpunkten.

För mer information läs igenom foldern “Senaste informationen till nyinflyttade” som finns till vänster på hemsida. Gå gärna in på kommunens hemsida för mer information om Sophantering och Returpunkten