Informationsbrev till boende i Riksbyggen Bostadsrättsförening nr 32

 • Under höstens inspektion av garageportarna framkom att det finns en list på portarna som riskerar att lossna. De portar som behövs kommer att åtgärdas under vintern/våren. Det som kan orsaka att denna list lossnar är främst att man slår igen porten med en duns och inte stänger den försiktigt. Eventuella skador som uppstår på bilar ersätts bara genom den egna bilförsäkringen och man få således stå för kostnader själv. Så stäng försiktigt!
 • Vi vill även påminna om den allmänna informationen som gått ut till er som hyr garage i föreningen.
  Där informerade vi om att det endast är tillåtet att förvara ett motordrivet fordon, fyra (4) stycken däck och en mindre mängd (5 liter) brandfarlig vätska förvarat oåtkomligt för obehöriga. Har ni mot förmodan något annat förvarat i ert garage ber vi er omgående att avlägsna detta på grund av brandrisk.
 • Nu finns det åter kompostpåsar att hämta. De finns i sorteringsrummet utanför hus 287 eller i soprummet utanför hus 371. Det är bara dessa papperspåsar som får användas i föreningens komposter. Kom ihåg att föreningen betalar för att de hushållssopor som kastas inte innehåller matavfall. Om för mycket mat kastas där kan föreningen få straffavgift som kommer att debiteras alla boende.
 • På grund av för få ideella krafter så blev det inget valborgsfirande förra året. Inför detta år hoppas Rambodals Fritidsgård, som arrangerar firandet, att fler vill engagera sig. Kontakta Annika på fritidsgården om ni vill hjälpa till. Det behövs allt från kiosk/loppis/eldvakt mm.
  Annica Johansson, fritidsgard@norrkoping.se Fritidsgårdsföreståndare, Rambodals fritidsgård, Mobil: 0705747107, Telefon: +4611152984
 • Styrelsen sammanträder följande datum under året:
23e januari
20e februari
20e mars
24e april
15e maj
12e juni
21e augusti
18e september
16e oktober
13e november
12e december
Med reservation för ändringar och extra sammanträden.

 

 • Vårens städdag kommer att hållas den 27e april och höstens städdag kommer att hållas den 26e oktober.
 • Datum för årets årsmöte kommer att bli torsdagen den 24e oktober. Eventuella motioner inför stämman skall vara styrelsen till handa senast 31e juli.
 • För kontakt med styrelsen går det bra att maila, styrelsen@brf32.com, eller lägga en lapp i brevlådan vid styrelserummet i hus 287. Då styrelsen jobbar med detta på fritiden kan svar ibland dröja, likaså om något måste tas upp med hela styrelsen då vi bara sammanträder 1 gång i månaden. Kolla gärna in hemsidan också. Här finns mycket information! brf32.com
 • Läs gärna “Vem svarar för underhållet” och “Boendeinformation“. Båda är nyligen uppdaterade.

Vänliga hälsningar Styrelsen i Brf 32!