Städdag 25 april

På grund av Coronapandemin så har styrelsen beslutat att ställa in städdagen. Det är fortfarande saker som bör fixas och städas för att underhålla våra gårdar och gemensamma utrymmen (som b.la tvättstugor, bastu, samlingslokal, sopa upp grus)Ni som kan och har...

Komposteringsmaskinerna

Vad händer med våra komposteringsmaskiner? Efter flera och omfattande renoveringar av våra kompostmaskiner så har styrelsen påbörjat arbete med att avveckla dem. De kommer att ersättas av komposteringskärl. Arbetet är påbörjat i kompostrummet vid punkthuset 347....

Årsmöte 24/10 kl 18.00

Föreningens årliga stämma kommer att hållas den 24/10 kl 18.00 i vår gemensamma samlingslokal på Rambogatan 347. Inbjudan och årsredovisning kommer i brevlådan.

Städdag 26/10 kl 10.00

Städdag lördag 26 oktober Det är dags för föreningens gemensamma höststädning. Vi samlas kl 10.00 vid redskapsbodarna utanför hus 287. Utrymmen, både ute och inne, skall fixas till. Under dagen serveras fika och korv till boende i föreningen som hjälper till. Inför...

Information till boende, städdag, årsmöte mm.

Informationsbrev till medlemmarna i Brf 32                   Norrköping 2019-09-19 Varmvatten Arbetet med att byta undercentralen som styr flödet av varmvatten och värme är klar. Under vintern, när flödet av värme i elementen kommer igång, skall den sista...